• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trang chủ

DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐÓNG GÓP KINH PHÍ CHO HĐH

DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐÓNG TIỀN NĂM 2017

STT

HỌ TÊN HỘI VIÊN

SỐ TIỀN (VNĐ)

1

TRẦN HÒA

 

1,000,000

2

NGUYỄN CÔNG CHÁNH

 

1,000,000

3

NGUYỄN TẤN NGỌC

 

1,000,000

4

TRẦN THANH

 

2,000,000

5

NGUYỄN THỊ HOÀI

 

200,000

6

NGUYỄN CÔNG DUỆ

 

1,000,000

7

NGUYỄN GIA PHƯỚC

 

1,000,000

8

TRẦN CHẮN

 

300,000

9

TRẦN THỊ VÂN

 

200,000

10

NGUYỄN TẤN HÀI

 

300,000

11

NGUYỄN TẤN TỚI

 

300,000

12

TRẦN ĐÌNH CHÂU

 

500,000

13

NGUYỄN TẤN TRAI

 

500,000

14

PHẠM.T LỢI

 

500,000

15

TRẦN XUÂN

 

1,000,000

16

ANH NHO-NHUẬN

 

500,000

17

TRẦN T. MẪN

 

500,000

18

NGUYỄN ĐĂNG TÂM

 

500,000

19

TRẦN GIA BÌNH

 

500,000

20

HĐH ĐẠI LỘC

 

1,000,000

21

HĐH LONG THÀNH

 

500,000

22

CHỊ HỒNG-ST

 

400,000

23

TRẦN THẤY

 

300,000

24

HĐH ĐIỀN HẢI

 

1,000,000

25

HĐH MỸ XUYÊN

 

1,000,000

26

HĐH PHƯỚC TÍCH

 

1,000,000

27

NGUYỄN THỊ CÚC

 

200,000

28

HĐH PHÒ TRẠCH

 

1,000,000

29

TRẦN SONG

 

500,000

30

NGUYỄN CÔNG HIỀN

 

500,000

31

NGUYỄN GIA CƯỜNG

 

500,000

32

NGUYỄN VƯƠNG HOÀI BẮC

 

300,000

33

NGUYỄN CÔNG DỰ

 

300,000

34

GĐ NGUYỄN VĂN VŨ+CON A LANH

 

1,300,000

35

ANH TÚ

 

500,000

36

CHỊ HOA HUẾ

 

1,000,000

37

NGUYỄN CÔNG ĐỒNG

 

300,000

38

NGUYỄN VĂN QUANG

 

500,000

39

NGUYỄN ĐÌNH CHÂU

 

300,000

40

HOÀNG VŨ+HOÀNG MINH

 

500,000

41

CHỊ NGÂN

300,000

42

NGUYỄN VĂN TẬP

 

500,000

43

HĐH KẾ MÔN

 

1,000,000

44

O BÊ

 

200,000

45

O HỒNG

 

200,000

46

ANH HÙNG

 

300,000

47

O HỒNG Q5 ỦNG HỘ

 

1,000,000

48

NGUYỄN CÔNG HIẾU

 

500,000

49

TRẦN T.M. MẪN

 

200,000

50

HĐH ƯU ĐIỀM

 

1,000,000

51

TRẦN DŨNG

 

500,000

52

NGUYỄN CÔNG TÂM

 

800,000

53

TRẦN CHẮC

 

300,000

 

54

TRẦN PHƯỚC THÀNH

 

500,000

55

HĐH VÂN TRÌNH

 

1,000,000

56

TRẦN VÂN

 

500,000

57

NGUYỄN GIA HÀNG

 

300,000

58

NGUYỄN ĐÌNH VŨ

 

500,000

59

HOÀNG THỊ THÚY

 

200,000

60

NGUYỄN CÔNG NHÂN

 

400,000

61

CHỊ NGỌC HIỀN BẠN HH

 

1,000,000

62

NGUYỄN VĂN TÝ

 

500,000

63

NGUYỄN HỬU MONG

 

300,000

64

TRẦN THẢO

 

300,000

65

HOÀNG CÔNG KHOA

 

400,000

66

HOÀNG THỊ DUNG

 

200,000

67

NGUYỄN THỊ HÀ

 

200,000

68

VÕ ĐẠI VUI

 

500,000

69

O NGÂN

 

200,000

70

NGUYỄN GIA LUY

 

200,000

71

HOÀNG THỊ THẢO

 

200,000

72

PHẠM GIA THẢO

 

300,000

73

TRẦN VỮNG-X14

 

300,000

74

HĐH THẾ CHÍ TÂY

 

1,000,000

75

TRUNG

 

300,000

76

BẠN TRANG

 

200,000

77

 

NGUYẾN CÔNG MINH

 

500,000

78

 

NGUYỄN CÔNG QUANG

 

600,000

 

79

NGUYỄN THẢO LIÊN

 

200,000

 

80

VÒNG KHẮC VŨ

 

500,000

81

TRẦN NGỌC LINH

 

500,000

 

82

 

PHI

 

600,000

 

83

NGỌC LAN

 

100,000

 

84

TRẦN GIA LONG

 

300,000

 

85

TRẦN TIN

 

500,000

 

86

NGUYỄN CÔNG VIỄN

 

500,000

 

87

CHÁU VIỄN

 

200,000

88

TRẦN QUYỆT

 

300,000

 

89

TRẦN TĨNH

 

500,000

 

90

HUY HUỆ

 

200,000

 

91

NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

 

500,000

 

92

HƯƠNG-HUẾ

 

300,000

 

93

VINH

 

300,000

 

94

TRẦN QUYỀN

 

500,000

 

95

TRẦN HẢI

 

300,000

 

96

NGUYỄN KHOA

 

500,000

 

97

NGUYỄN CÔNG TUẤN

 

300,000

 

98

NGUYỄN THỊ GÁI

 

200,000

 

99

ANH HÙNG

 

300,000

 

100

NGUYỄN THỊ HẠNH

 

500,000

 

101

NGUYỄN THỊ LOAN

 

200,000

 

102

NGUYỄN ĐĂNG TÂM

 

300,000

 

103

TRẦN VIỆT

 

300,000

 

104

NGUYỄN.T. TY

 

500,000

 

105

NGUYỄN CÔNG VĨNH

 

300,000

 

106

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 

200,000

 

107

NGUYỄN THỊ BÊ

 

200,000

 

108

NGUYỄN MINH NHỰT

 

500,000

 

109

NGUYỄN THỊ NGUYỆT-HIỀN

 

500,000

 

110

PHƯƠNG

 

500,000

 

111

TRẦN VỮNG

 

1,000,000

 

112

CƯ THỦY

 

500,000

 

113

HOÀNG THỊ MẪN

 

200,000

 

114

NGUYỄN CÔNG HUỆ

 

500,000

 

115

LÊ DUY NĂNG

 

300,000

 

116

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

 

300,000

 

117

TRẦN THỊ HÀ

 

200,000

 

118

NGUYỄN THỊ CHI

 

200,000

 

119

TRẦN THỊ THU

 

200,000

 

120

QUỲNH

 

200,000

 

121

TRANG

 

300,000

 

122

TRẦN PHƯƠNG

 

300,000

 

123

TRẦN THÀNH

 

500,000

 

124

HƯƠNG-DAKNONG

 

200,000

 

125

BÉ LỘC

 

200,000

 

126

NGUYỄN CÔNG ĐỨC

 

500,000

 

127

THU HÙNG

 

500,000

 

128

NGUYỄN VĂN PHÚC

 

300,000

 

129

TRẦN KHANH

 

1,000,000

 

130

TRẦN KIÊM

 

2,000,000

 

131

NGUYỄN VĂN TRUNG+MẸ

 

500,000

 

132

NGUYỆT

 

200,000

 

133

VY

 

200,000

 

134

NGUYỄN THỊ UYỂN NHI

 

200,000

 

135

QUỲNH MAI

 

200,000

136

NGUYỄN THỊ NY

400,000

137

TRẦN CÔNG

500,000

138

VĂN ĐÌNH PHƯỚC

500,000

139

NGUYỄN VĂN TÂY

500,000

140

NGUYỄN CÔNG BẰNG

300,000

141

NGUYỄN GIA HÙNG

500,000

142

NGUYỄN THÚY

500,000

143

RỄ ANH THIỆN

500,000

TỔNG

 

 

69,100,000

 

*Danh sách trên nếu còn thiếu tên hội viên nào hay chưa đóng góp thì liên hệ với BCH để cập nhật (0903.411.110 - 0903.389.438). Xin chân thành cảm ơn quý hội viên đã tham gia chương trình, hẹn gặp lại quý hội viên trong chương trình HĐH làng VX tại TPHCM và các tỉnh lân cận lần thứ 18-xuân Mậu Tuất 2018.

                                                                                 TPHCM, Ngày 13 tháng 03 năm 2017

      Chủ Tịch Hội                                                                              Ban Tài Chính

       Trần Hòa                                                                               Nguyễn Gia Hùng

 

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2017

STT

MẠNH THƯỜNG QUÂN

SỐ TIỀN

ĐT

1

TRẦN ĐÌNH KIÊM

5,000,000

 

2

TRẦN HÒA

1,000,000

 

3

CHỊ HOA HUẾ

2,000,000

 

4

TRẦN VĂN MAY-BCH HĐH PĐ

500,000

 

5

TRẦN GIA THANH

1,000,000

 

6

NGUYỄN GIA CƯỜNG

1,000,000

 

7

NGUYỄN VĂN TẬP

1,000,000

 

8

NGUYỄN VĂN VŨ

1,000,000

 

9

NGUYỄN CÔNG CHUNG

1,000,000

 

10

HỘI TỪ THIỆN ĐĂNG TỰ SG

500,000

 

11

NGUYỄN VĂN VINH SƠN

500,000

 

12

NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

1,000,000

 

13

TRẦN GIA SONG

1,000,000

 

14

TRẦN DOÃN

1,000,000

 

15

NGUYỄN GIA HÙNG

1,000,000

 

16

CA NHẠC

950,000

 

 TỔNG

 

19,450,000

 

 

    * Xin chân thành cám ơn tất cả mạnh thường quân đã hổ trợ cho QUỸ KHUYẾN HỌC: “HĐH Làng Vĩnh Xương tại TPHCM và các tỉnh lân cận – LẦN 17” thành công và thắng lợi. Chúc các Mạnh thường quân sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Ban Tài chính vẫn tiếp tục nhận sự đóng góp của quý vị - Mọi thông tin đóng góp xin liên hệ: Anh Trần Hòa: 0903.411.110 hoặc Ban Tài chính: 0903.38.94.38

                                                                                 TPHCM, ngày 13 tháng 03 năm 2017

  Chủ Tịch Hội                                                                                     Ban Tài Chính

 

 

  Trần Hòa                                                                                       Nguyễn Gia Hùng

 

 

HĐH họp mặt đầu năm Đinh Dậu

Theo thông lệ hàng năm là ngày thứ bảy cuối của tháng giêng là ngày họp mặt của Hội đồng hương làng Vĩnh Xương tại T/P Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, năm nay 2017 rơi vào ngày 29 tháng giêng năm Đinh Dậu, Hội đồng hương làng Vĩnh Xương tổ chức họp mặt truyền thống tại hội trường nhà văn hóa Bình Thạnh, về dự có đông đủ bà con sinh sống tại T/P Hồ chí Minh và các tỉnh lân cận.

Phần Đại biểu tham dự có đoàn đại biểu đồng hương Phong Điền. Hội từ thiện Đăng Tự, và đầy đủ các đoàn Đại biểu đồng hương các làng xã của huyện Phong Điền,

Bà con năm nay đến dự đông hơn năm rồi, đặc biệt bà con ở Phước Long, Phú Riềng, Long Thành… về dự rất đông ước lượng có hơn 40,  Họp mặt năm nay củng có tổ chức chúc thọ những vị cao niên trong Hội, các em hiếu học được Hội trao quà khích lệ để động viên tinh thần.

Trong phần văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng rất vui nhộn, phần thưởng được A Nguyễn Văn Vũ và chị Hồng Sóc Trăng tài trợ, sau cùng là buổi tiệc mừng xuân trong không khí đầm ấm chan hòa, với món ăn rất quê hương, có xôi thịt luộc ớt và nước mắm làng.

Nhìn chung ngày họp mặt năm nay rất ngắn gọn, để dành thời gian cho bà con thăm hỏi và trò chuyện cùng nhau, mong rằng năm nào bà con cũng sum họp đông như năm nay.

Chúc bà con luôn dồi dào sức khoẻ, an lành và thịnh vượng

 

Công Duệ 

Tiếp đón 

 

Khai mạc 

 

Chúc xuân 

 

Mừng Thọ 

đón nhận lẵng hoa của HĐH Phong Điền 

Đón nhận lẵng hoa của Hội từ thiện Đăng Tự 

 

 

THÔNG BÁO HĐH TẠI T/P HCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

Theo thông lệ hàng năm của Hội đồng hương làng Vĩnh Xương tại T/P Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, vào ngày thứ bảy cuối của tháng giêng là ngày họp mặt đầu năm của Hội, vậy ngày họp mặt năm nay là ngày 25/02/2017 nhằm ngày 29 tháng giêng Đinh Dậu,

Nay ban chấp hành kính báo đến bà con đang sinh sống, học tập tại T/P Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cùng Dâu, Rể, Nội , Ngoại, sắp xếp để nhín một chút thời gian đến dự .

Vào lúc 17h00 ngày 25/02/2017 nhằm ngày 29 tháng giêng năm Đinh Dậu.

Địa điểm tại : nhà văn hoá lao động quận Bình Thạnh, số 290 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.

Cũng như mọi năm, Hội sẽ có trao quà khích lệ cho con em trong năm 2016 thi đậu Đại học, vậy gia đình nào có con em thi đậu Đại Học xin vui lòng liên hệ với Ban chấp hành để chuẩn bị việc tổ chức được chu đáo.

Vì điều kiện và khoảng cách địa lý, nên BCH chưa thể tổ chức gởi thư mời đến từng bà con được, vì vậy nên Hội đã định sẳn ngày thứ báy cuối của tháng giêng coi như là thông lệ để bà con chủ động  thời gian về tham dự, bà con tha phương của chúng ta một năm chỉ được một lần, được gặp mặt để thăm hỏi lẩn nhau thật quí lắm, mong bà con hết sức thông cảm về việc tổ chức, và xin bà con xem thông báo nầy thay thư mời và mong bà con đế dự đông đủ để ngày họp mặt được ấm cúng và thành công mĩ mãn.

Trân trọng

Ban Chấp Hành

 

 

THÔNG BÁO HỌP BAN CHẤP HÀNH  VÀ ĐẠI BIỂU

Để chuẩn bị ngày họp mặt đầu năm Đinh Dậu được trang trong và chu đáo, nay kính mời Ban chấp hành và các Đại biểu của Hội, đến tham dự cuộc họp để phân công việc tổ chức ngày họp mặt đầu năm Đinh Dậu của Hội.

Vào lúc 16.00h ngày Chủ Nhật 19/02/2017 nhằm ngày 23 tháng giêng năm Đinh Dậu.

Địa điểm : 217 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, T/P Hồ Chí Minh.

Mong BCH và các Đại biểu sắp xếp thời gian đến họp đúng giờ như thông báo.

T/M BCH

TRẦN HOÀ

    

 

CHÚC XUÂN

 

THƯ CHÚC TẾT 

Kính gửi toàn thể quý bà con làng Vĩnh Xương hiện đang sinh sống tại quê nhà cũng như quý bà con làm ăn tha hương.

Phút giao thừa sắp điểm, mọi người đang chuẩn bị chào đón xuân Đinh Dậu với bao niềm hân hoan rộn rã. Năm Bính Thân con Khỉ cho dù đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng bà con làm ăn tha hương làng Vĩnh thân thương vẫn cần cù, nhẫn nại, chịu khó tích cóp cho cuộc sống thường nhật và không khi nào quên trách nhiệm đối với quê cha đất tổ.

Năm qua, cũng là một năm rộn rã cho công việc đóng góp xây dựng các công trình tại quê hương.

Một năm cũ sắp qua, năm mới đang đến.Chúng tôi. BCH Hội đồng hương Làng Vĩnh Xương tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, xin gửi đến quý bà con lời chúc sức khỏe và thành công trong  cuộc sống.

TP HCM, ngày 30 Tết Đinh Dậu

TM BCH

Chủ tịch

Trần Hòa 

 

XUÂN ĐÃ VỀ

XUÂN ĐÃ VỀ TRÊN ĐẤT CỐ ĐÔ

Trên mọi nẻo đường đi vào vùng đất kinh kỳ, nơi từng là kinh đô của Nhà Nguyễn trong 143 năm (1802-1945). Huế là vùng đất nên thơ và trầm lắng. Cách Vĩnh Xương gần 1 tiếng đồng hồ nếu đi bằng đường bộ, Cố đô Huế mang trong mình những dấu ấn của Hoàng gia.

Vùng đất Vĩnh Xương là nơi ươm mầm của nhiều bậc trí thức, quan lại thời quân chủ. Thời chúa Nguyễn tên gọi Vĩnh Xương được đặt làm tên Tổng Vĩnh Xương bao gồm nhiều xã nhỏ hợp lại, đứng trên là Phủ và Huyện. Huế vùng đất của sự "Trầm mặc" của sự giao thoa văn hóa Nam-Bắc. Là tập đại thành của văn hóa Việt Nam.

Xuân đã về trên khắp quê hương/

Nhân Đức

 

 

 

 

THƯ NGỎ

THƯ NGỎ

Hiện nay do sự bùng nổ của thông tin, với sự xuất hiện nhiều loại hình tương tác trên mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Twitter, WhatsApp,… nên một lượng thông tin đồ sộ đã được truyền tải qua các kênh này. Vì lượng thông tin của mỗi người biết được đều có giới hạn nhất định và do sự o ép về thời gian của mỗi cá nhân nên không thể cùng lúc truyền tải ở nhiều kênh thông tin.

Trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội Facebook đã lên ngôi và đã trở thành kênh thông tin hữu ích cho mọi người chia sẻ thông tin, cũng như truyền tải quan điểm. Do vậy, các trang Website đã dần nhường chỗ cho kênh này, trang website Langvinhxuong.com cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, Website là trang thông tin đại diện chính thức cho một cá nhân hay tổ chức và là dấu ấn riêng cho mỗi cá nhân hay mỗi cộng đồng, hơn nữa nó là kênh tra cứu và tìm hiểu có hiệu quả nhất các bài viết có chất lượng.

Vì lẽ đó: Chúng tôi thiết tha kêu gọi bà con làng Vĩnh Xương ở Việt Nam cũng như Hải ngoại hãy là một thành viên nhỏ trong Ban biên tập, cố gắng chắt chiu các tâm tư, tình cảm và sự hiểu biết của mình để tổng kết thành các bài viết về Làng xã.

Nội dung chủ yếu:

- Về lịch sử hình thành và phát triển làng Vĩnh Xương.

- Về văn hóa làng xã: các tục lệ cưới hỏi, ma chay, hội hè, lễ Tết…

- Các ý kiến để xây dựng làng Vĩnh Xương giàu mạnh.

- Các người con ưu tú của Làng

….

BBT chúng tôi rất mong được sự hợp tác của tất cả quý bà con Làng Vĩnh Xương thân yêu. Kính chúc bà con sức khỏe, an lạc!

Bài viết xin gửi về đia chỉ:

- Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hoặc: - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BBT

 

 

 

 

Cao nguyên Langbiang

LÊN TÂY NGUYÊN THĂM ĐỒNG BÀO K’HO Ở VÙNG LANGBIANG HUYỀN THOẠI

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, di chuyển quãng đường 12 km đến chân núi huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Nếu chọn xe buýt thì tên tuyến xe buýt là Đà Lạt - Lạc Dương, trạm xe buýt tại khu Hòa Bình gần chợ Đà Lạt. Nếu tiện hơn thì nên thuê một chiếc xe máy giá 90.000đ/ngày, bạn có thể dạo quanh vùng đất thơ mộng này.

Được mệnh danh là nóc nhà của thành phố Đà Lạt, Liang Biang với chiều cao 2169m so với mực nước biển. Cả một vùng cao nguyên rộng lớn gồm nhiều ngọn đồi nằm kề nhau, nối tiếp nhau, có phần chế ngự lẫn nhau. Những thung lũng rộng và sâu chia cắt núi đồi, tạo ra cảm giác gợn sóng, len vào giữa chúng là con đường nối liền Đăng Kia (Dankia) với Đà Lạt.

Cao nguyên Lang Biang mang trong mình một huyền thoại nghe thật naolòng. Có rất nhiều truyền thuyết kể về sự tích này, nhưng phổ biến nhất vẫn là nội dung về mối tình sâu nặng giữa đôi trai tài gái sắc chàng K’lang và nàng H'biang (theo truyền thuyết của dân tộc K’Ho), ghép lại thànhLangbiang (cũng có người gọi là chàng Lapbe và nàng Liang Biang).

Có hai truyền thuyết kể về Langbiang rằng:

- Thuyết đầu tiên:

Xưa mảnh đất này là lãnh thổ của bộ tộc M'Lat và Chill. Tuy hai bộ lạc này chỉ ở cách nhau dăm con suối, năm bảy ngọn đồi, nhưng giữa họ có một mối hiềm khích lâu đời. Chưa bao giờ có bóng dáng thanh bình thật sự trên vùng đất vô cùng lạnh lẽo này. Chàng Lapbe, người con trai bộ tộc Chill, và nàng Lang Biang, con gái của tù trưởng Liêng Hók Kiut, trị vì bộ tộc M'Lat đem lòng yêu thương nhau sâu sắc. Nhưng vì mối thù hằn lâu đời đó công thêm việc hứa gả nàng cho phù thủy của bộ tộc K'Moat, cha nàng Liang Biang đã kịch kiệt phản đối mối tình này.

Con voi trắng đã đưa Lang Biang và Lapbe trốn vào rừng sâu. Sau những lần vây bắt vô cùng vất vả nhưng vẫn hoài công, lệnh đốt rừng đã được K' Moat ban hành. Cả một biển lửa hừng hực bao vây và nuốt chửng lấy ốc đảo càng lúc càng bé nhỏ của đôi uyên ương. Từ bên ngoài, K'Moat giương cung vút một mũi tên tẩm độc nhắm vào Lapbe. Nhìn thấy cái chết đang lao đến người yêu quá nhanh, Lang Biang chỉ biết lấy thân mình che chở cho chàng.

Nàng Lang Biang đã ngã xuống trên mảnh đất đang quằn quại trong khói lửa. Lapbe đau đớn ôm chầm lấy người yêu. Con voi trắng cũng phủ phục dưới chân nàng. Nước mắt của họ chảy thành dòng suối Đa Nhim (tiếng K'ho có nghĩa là Nước Mắt). Tiếng rống bi thương của con voi trắng làm cho đất trời bỗng tối sầm. Giông tố, sấm sét nổi lên dữ dội biến họ thành những ngọn núi trường tồn vĩnh cửu. Cơ thể nàng Lang Biang bỗng lớn rộng vô cùng, bao phủ những đồi núi cháy nám khói lửa và hóa thân thành một vùng đất thần tiên. Sắc đẹp của nàng lan tỏa cả đất trời. Má nàng ửng hồng hoa đào thắm. Hong tóc thông xanh vi vu. Mắt lóng lánh hồ biếc. Gió thở ngát hương hoa. Ngực nàng vươn cao là đỉnh núi Lang Biang lúc bấy giờ.

- Câu chuyện thứ hai:

Nhà K’lang (người Lát, một nhánh của dân tộc K’Ho) và H'biang (người Chil, một nhánh khác của dân tộc K’Ho) đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng hái quả. H'biang gặp nạn và chàng K’lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 tộc người mà H'biang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi để sinh sống. Khi H'biang bị bệnh, K’lang tìm mọi cách chữa trị nhưng không khỏi, chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Để rồi, H'biang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K’lang. Đau buồn khôn xiết, K’lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Đạ Nhim (suối khóc).

Sau cái chết của hai người, cha Biang (người Chil) rất hối hận, đã đứng ra thống nhất các bộ tộc quanh vùng thành một dân tộc có tên là K’Ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K’lang và nàng H'biang chết được đặt lên là Lang Biang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ.

Có lẽ vì thế mà về sau này thành phố núi đồi này được coi như nơi dành riêng cho các tuần trăng mật.

Nhân chuyến công tác Đà Lạt, tôi có điều kiện tiếp xúc đồng bào nơi đây. Trước khi đến huyện Lạc Dương, trong đầu tôi cứ háo hức về một vùng đất đầy thơ mộng với bản sắc văn hóa của một tộc người. Tôi được mời xem buổi trình diễn âm nhạc của đồng bào K’ho vùng chân núi Langbiang. Thiết nghĩ thật may mắn mới có cơ hội mục sở thị về văn hóa cồng chiêng, về văn hóa Trường Sơn Nam. Ai dè lại rơi vào tình thế bất khả kháng khi xem biểu diễn cồng chiêng đã được thương mại hóa.

Tôi được dẫn vào một ngôi nhà được xây bằng bê tông cốt thép, hai bên xây gạch và lợp bằng tôn lạnh (thú thật trông nó như một cái kho hàng của đại lý nông sản).

Vào đề, là cảnh của một MC thứ thiệt U60, người K’ho lên giới thiệu về nội dung đêm biểu diễn, tay cầm Micro, áo thổ cẩm, quần Jean, mang dép Lào, cổ đeo sừng trâu. Thì ra bác này là chủ nhà, ông thuê nguyên giàn Organ, âm thanh hiện đại, có đầy đủ các bản nhạc của đồng bào và cho mở suốt buổi.

Tiếp đó, có 5 người con trai và 5 cô gái mang trang phục truyền thống ra biểu diễn. Háo hức chờ đợi, bất ngờ anh nhạc công mở ngay bài “Nối vòng tay lớn” (Trịnh Công Sơn) tôi giật cả người, bác MC hát nghe hay mà lòng tôi nghe không hay chút nào. Họ đã hiện đại đến mức đưa nhạc Trịnh hòa vào nhạc K’ho, nghe mà não lòng.

Phần đốt lửa, củi được chuẩn bị sẵn trên một chiếc xe đẩy đưa ra giữa gian chính, sau đó MC châm lửa và mở bài “Ngọn lửa cao nguyên” (Trần Tiến), do ca sĩ Siu-Black thể hiện. Các vũ công chỉ việc mời mọi người nhảy quanh đống lửa và cầm vài cái chiêng khua cho có lệ mà không phát ra tiếng.

Sau đó, đồng bào cùng với du khách uống rượu cần và chơi các trò chơi giống  như một đêm lửa trại của Đoàn-Đội.

Ra về mà trong lòng vẫn còn nuối tiếc khi vẫn chưa nghe Con bướm xuân và Chắc ai đó sẽ về.

Thôi thì mọi việc cứ đỗ lỗi cho giao thoa và hội nhập văn hóa, và khi đã giao thoa thì khó mà tìm ra cái bản sắc riêng của một tộc người.

                                                                                     Nhân Đức

 
Trang 1 của 61

                     

Tìm kiếm

Kỷ niệm 15 năm -1

Kỷ niệm 15 năm -2

Bình luận mới nhất


xóa hình xăm | triệt lông vĩnh viễn | tạo môi trái tim | nâng ngực nội soi | nâng ngực bằng mỡ tự thân | nâng ngực chảy xệ | kéo núm vú tụt >| phẫu thuật thẩm mỹ | bấm mí hàn quốc | cắt mí mắt | thu mỏng môi | nâng mũi hàn quốc | nâng mũi sline | nâng mũi bọc sụn | thu gọn cánh mũi | thu nhỏ đầu mũi | tạo má lúm | trị hôi nách | trị tàn nhang | phun xăm môi | phun thêu lông mày